2023-03-28
Breaking News

“ก้าวไกล”หนุนบัตร 2 ใบแบบเยอรมันสะท้อนความต้องการ ปชช

ชี้แก้ รธน.เพื่อประโยชน์ประชาชนไม่ใช่ผลเลือกตั้ง…

ช่วงวันที่ 16 มิ.ย. นายตริตรอง เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และก็รองหัวหน้าพรรคก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีระบบลงคะแนนเสียงบัตร 2 ใบ แบบสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ว่า ในเวลานี้สังคมไทยอาจจะเข้าใจผิดไปว่า การเลือกตั้งแบบสองใบ มีแต่แบบปี 2540 เท่านั้น แต่จริงๆยังมีระบบที่ดีมากยิ่งกว่าทั้ง 2 แบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบรัฐธรรมนูญ 60 หรือ 40 ซึ่งเป็นแบบบัตรสองใบและก็สะท้อนเจตนารมณ์ของราษฎรได้ดีที่สุด ระบบนี้เรียกว่า ระบบลงคะแนนเสียงแบบรูปร่างผสม Mixed Member Proportional MMP” เล่าแบบง่ายๆเป็น “เลือกคนที่ใช่ เลือกพรรคที่ถูกใจ ได้จำนวน ส.ส. ในรูปร่างที่ถูกต้อง” โดยการเลือกตั้งแบบระบบเยอรมัน คุณมีบัตร 2 ใบ ใบแรกเลือก ส.ส.เขต อีกใบเลือกพรรค โดยใช้ทั้งประเทศเป็นเขต ค่ะเเนนใบที่เลือกพรรค จะเอามาคำนวนเป็น ส.ส.พึงมี แทนที่จะเอาคะแนนเลือก ส.ส. เขตทุกเขตมารวมแล้วมาคำนวณ ส.ส. พึงมี แบบ รธน. 60 แล้วเอาค่ะเเนนพึงมี มาเป็นตัวกำหนดว่า แต่ละพรรคจะต้องมี ส.ส.เท่าไร ถ้าได้ ส.ส. เขตมากยิ่งกว่า ส.ส. พึงมี คุณก็ได้ไปเพียงแค่นั้น แต่ถ้าได้ ส.ส. เขต น้อยกว่า ส.ส. พึงมี ก็ไปบวก ส.ส.ในบัญชีรายชื่อ ด้วยแนวทางแบบนี้ที่เยอรมันเขาใช้ มันเลยจำเป็นจะต้องว่าต้องมี Over Hang Seat เป็นมีจำนวน ส.ส. มากยิ่งกว่า 500 คน เพื่อรูปร่าง ส.ส. ในสภาของแต่ละพรรค สะท้อนต่อ โหวตเตอร์ หรือ สิ่งที่มีความต้องการของราษฎร จริงๆ

นายตริตรอง บอกว่า ระบบลงคะแนนเสียงแบบ MMP หรือแบบเยอรมัน เป็นระบบลงคะแนนเสียงแบบบัตร 2 ใบ ที่แตกต่างจากแบบบัตร 2 ใบ แบบ รธน. 40 ที่นับคะแนนเสียงแบบคู่ขนาน ที่ทำให้พรรคการเมืองใหญ่เหมาะนั่ง ส.ส. เกินกว่าคะแนนเสียงที่ได้รับ ซึ่งไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของราษฎรคนที่ลงคะแนนได้จริงๆระบบลงคะแนนเสียงแบบ MMP ที่นำคะแนนนับด้วยกัน จะเข้ามาแก้ข้อเสียของบัตรเลือกตั้ง 2 ใบแบบเดิม ที่จะทำให้รูปร่างที่นั่งในสภากับรูปร่างคะแนนที่พรรคการเมืองได้รับมีความใกล้เคียงกัน ในความเป็นจริงแล้วระบบลงคะแนนเสียงแบบรัฐธรรมนูญ 60 ก็เอาระบบลงคะแนนเสียงแบบ MMP มาดัดแปลงให้อยู่บัตรใบเดียว ที่ไม่อาจจะสะท้อนเจตนารมณ์ของราษฎรได้ว่าเลือกผู้สมัคร ส.ส. เขต หรือเลือกพรรค

“มันมิได้อยู่ว่าพรรคก้าวหน้าจะได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งแบบไหน การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ควรเป็นไปเพื่อประโยชน์ของราษฎร ไม่ใช่เพื่อผลการลงคะแนนเสียง หรือเพื่อประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่ง การมีระบบลงคะแนนเสียงที่สะท้อนเสียงโหวตเตอร์ได้ดีที่สุด จึงต้องควรเป็นหนทางที่ดีมากยิ่งกว่า” นายตริตรองกล่าว…