2023-03-28
Breaking News

ขั้นตอนเช็คสิทธิ์ รับเงินแก้ไข ‘ประกันสังคม’ www.sso.go.th โอนรอบ2 วันแรก! 20 ก.ย.

สรุปขั้นตอน “เช็คสิทธิ์” รับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” ผ่านเว็บ www.sso.go.th จัดเตรียมโอนเงินรอบใหม่ 20 เดือนกันยายน 64

เปิดขั้นตอน “เช็คสิทธิ์” รับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และก็มาตรา 40 ที่กำลังจะเริ่มโอนเงินรอบที่ 2 สำหรับคนที่มีคุณสมบัติครบ 20 เดือนกันยายน 64 นี้ เป็นต้นไป

1. เข้าไปที่เว็บประกันสังคม (www.sso.go.th) หรือ คลิกตรงนี้ กดคลิกสำรวจสิทธิตามสถานะผู้เอาประกันตน อย่างเช่น มาตรา 39 หรือ มาตรา 40

2. กรอกเลขบัตรประชาชน และก็พิมพ์รหัสยืนยันตามที่มองเห็นบนจอ แล้วกดตกลง
ระบบจะแสดงผลลัพธ์การได้รับสิทธิของท่าน ถ้าเกิดได้รับสิทธิจะขึ้นตัวอักษรสีเขียว โดยผู้เอาประกันตนที่ได้รับควรต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงิน (ในกรณีที่เป็นการรับเงินครั้ง ถ้าเกิดเป็นงวดที่ 2 จะได้รับเงินโอนเข้าอัตโนมัติ)

21

ทั้งนี้ ถ้าเกิดไม่ได้รับสิทธิจะขึ้นสีแดง จะต้องรีบทำงานยื่นทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมตามเงื่อนไขที่ระบุ
มาตรา 33 มาตรา 39 และก็มาตรา 40 ได้รับเงินรอบ 2 วันไหนบ้าง ?
– กรุ๊ป ม.39 “รอบ 2” โอนเงินวันไหน ?

ม.39 พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มเป็นกรุงเทพฯ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จังหวัดอยุธยา ปริมาณ 1.17 ล้าน จะได้รับเยียวยา “รอบ 2” อีกคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 21 ก.ย. 2564

– กรุ๊ป ม.33 “รอบ 2” โอนเงินวันไหน ?

ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดเป็นกรุงเทพฯ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จังหวัดอยุธยา ปริมาณ 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยา “รอบ 2” อีกคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 27 ก.ย. 2564
– กรุ๊ป ม.40 โอนเงินวันไหน?

ม.40 พื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม มี นครราชสีมา ระยอง จังหวัดราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง จังหวัดนครนายก สมุทรสงคราม และก็สิงห์บุรี (ที่ขึ้นบัญชีและก็จ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 ส.ค.64) ปริมาณ 2.3 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท ในวันที่ 20–21 ก.ย. 2564

ม.40 พื้นที่ 13 จังหวัดเป็นกรุงเทพฯ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จังหวัดอยุธยา ปริมาณ 4 ล้านคน จะได้รับเยียวยา “รอบ 2” อีกคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 22-23 ก.ย. 2564

ม.40 ในพื้นที่ 3 จังหวัดเป็นชลบุรี ฉะเชิงเทรา จังหวัดอยุธยา จำนวย 3.45 แสนคน (ที่ขึ้นบัญชีและก็จ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 ส.ค.64) จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท วันที่ 28 ก.ย. 2564