2023-03-28
Breaking News

จัดแจงเฮ “ประกันสังคมมาตรา33” ได้เงินแก้ไข 2,500 เพิ่มรอบ 2 แน่

ผู้ประกาศสำนักงานประกันสังคม การันตี “ผู้ประกันตนมาตรา 33” ได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาท เพิ่มรอบ 2 อีกงวดแน่ๆ รอเข้า ครม.วันพรุ่ง

เช็กสิทธิรับเงินเยียวยา สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ประกาศสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงการชำระเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม รอบ 2 ว่า กระทรวงแรงงาน จะนำเรื่องดังที่กล่าวถึงมาแล้วเข้าสู่ห้องประชุม ครม. ในวันที่ 7 เดือนกันยายน นี้ เพื่อขอไตร่ตรองอนุมัติกรอบวงเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกคนละ 2,500 บาท รวมเป็นรับเงินเยียวยาทั้งสิ้น 5,000 บาท เหตุเพราะเป็นคนที่ถูกสั่งปิดกิจการตั้งแต่เดือน เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน เหมือนกับผู้ประกันตนมาตรา 39 และก็มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท รอบที่ 2 ด้วย

ในช่วงเวลาที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 และก็มาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัด จะมิได้เงินเยียวยารอบที่ 2
สรุปเงินเยียวยา จากสำนักงานประกันสังคมที่จะเข้าที่เข้าทางประชุม ครม. วันพรุ่ง (7 เดือนกันยายน64) เพื่ออนุมัติการชำระเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 คนละ 2,500 บาท
ส่วน 13 จังหวัดแรก การโอนเงินรอบ 2 ทั้ง มาตรา 33 มาตรา 39 และก็ มาตรา 40 ผู้ประกาศประกันสังคม แจกแจงดังนี้

13 จังหวัดแรก จะโอนให้ทันสิ้นเดือนกันยายนนี้ ถ้าเกิดไม่ทัน จะโอนให้ต้นเดือนเดือนตุลาคม (ถ้าเกิดมีการเจาะจงวันแล้วกระจ่างให้ทราบทันที)

พื้นที่ 3 จังหวัด +16 จังหวัด ผู้ประกันตนมาตรา 40
ที่สมัครเข้ามาใหม่ ถ้าเกิดขึ้นสถานะเป็นผู้ประกันตนแล้ว
เช็กสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 7 เดือนกันยายน หรือ 8-15 เดือนกันยายนนี้
ถ้าเกิดเช็กแล้วได้สิทธิ รอเงินเข้าตั้งแต่ 15 เดือนกันยายนเป็นต้นไป

ถ้าเกิดเช็กแล้วไม่ขึ้นสิทธิ ให้ยื่นทวนสิทธิได้ทันที ก่อน 30 กันยายน 2564 นี้