2023-04-01
Breaking News

จำเป็นต้องรู้! ก่อนยื่นทวนสิทธิแก้ไขมาตรา 40 มัธยม39 มัธยม33 ตรวจทานสิทธิก่อน – 30 ก.ย.โอนอีก

คุณลักษณะ ขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิเยียวยา ประกันสังคมให้ส่งทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มที่ www.sso.go.th เช็กข้อจำกัด สำรวจสิทธิเยียวยาปัจจุบันอีกครั้ง

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โอนเงินเยียวยามาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ให้ผู้เอาประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ครบทุกกลุ่มแล้วทั้งยังกลุ่มที่ได้รับเยียวยารอบเดียว และได้รับเยียวยารอบ 2 สำหรับ คนที่สำรวจสิทธิเยียวยา แล้วพบว่าได้รับสิทธิเยียวยา แต่เงินเยียวยาไม่เข้าบัญชี ให้รีบสำรวจบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูก

– ชื่อบัญชีตรงกับผู้ได้รับสิทธิประกันตน

– ผูกกับเลขบัตรประชาชน และบัญชียังขยับเขยื้อน

ให้จัดแจงบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูก รับเงินเยียวยาอีกรอบวัน พฤหัสบดีที่ 30 ก.ย.64 และทุกๆวันพฤหัสบดี

40-1

หากวันนี้เงินยังไม่เข้าบัญชี สำรวจสิทธิเยียวยาอีกครั้ง หาก เข้าสำรวจสิทธิ์เยียวยาแล้วพบว่าได้รับสิทธิ แต่ยังมิได้รับเงินให้รีบสำรวจปรับปรุงบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูก

กลุ่มนี้ “ไม่ต้องทบทวนสิทธิเยียวยา”

หากสำรวจสิทธิเยียวยา ปัจจุบัน แล้วพบว่า มิได้รับสิทธิเยียวยา ให้สำรวจดังต่อไปนี้ ก่อนยื่นทบทวนสิทธิ จะยื่นทบทวนสิทธิเยียวยา พิเคราะห์ก่อนว่าเข้าข้อจำกัดหรือเปล่า

1. เลี้ยงชีพอยู่ในพื้นที่ ที่ได้รับสิทธิเยียวยาหรือเปล่า โดยพื้นที่ได้รับสิทธิเยียวยาเป็น29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ม

40-2

2. หากเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 33 จะต้องเลี้ยงชีพใน 9 กลุ่มกิจการ ประกอบด้วย

1)ที่ค้างแรมและบริการด้านของกิน เช่น เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร แผงลอย บริการจัดเลี้ยง ร้านเหล้า

2)การขนส่งและสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ เช่น รถเมล์ผ่านจังหวัด รถรับจ้าง วินจยย. แท็กซี่ สามล้อ รถยนต์ห้องเย็น ขนส่งคอนเทนเนอร์

3)การขายส่ง ค้าปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ เช่น ห้าง ค้าปลีกทั่วๆไป ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรสินค้า

4)กิจกรรมการบริหารและบริการช่วยเหลือ เช่น จัดอิเว้นต์ บริการทำความสะอาด นำทาง ไกด์ รปภ.

5)กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางด้านวิชาการ เช่น บริษัทประชาสัมพันธ์ วางแบบตกแต่ง สำรวจบัญชี ที่ปรึกษาภาษี

6)ข่าวสารและการติดต่อสื่อสาร เช่น ผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โรงภาพยนต์

7)ก่อสร้าง เช่น สร้างบ้าน ถนนหนทาง ระบบน้ำ-ไฟ

8)กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง การละเล่น เช่น ฟิตเนส สมาคม แสดงโชว์

9)กิจกรรมบริการด้านอื่นๆเช่น สปา แต่งผม แต่งเล็บ สถานที่ดูแลความสวย กิจกรรมงานศพและที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ม.33 จะต้องขึ้นอยู่กับว่านายจ้างได้แจ้งสิทธิ ผ่าน https://www.sso.go.th/eform_news/ ระบบอีเซอร์วิส หรือเปล่า

3.ทบทวนสิทธิ มาตรา 40 และมาตรา 39

-จะต้องเลี้ยงชีพอิสระอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม และจดทะเบียนเป็นผู้เอาประกันตนก่อนวันที่ 24 เดือนสิงหาคม64

-ในการจดทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ ม.40 ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ไม่ว่าจ่ายช่องทางใดๆก็ตาม
วิธีทบทวนสิทธิเยียวยา

-ดาวน์โหลดเอกสารทบทวนสิทธิเยียวยา ที่ www.sso.go.th

40-3

40-4

-สำหรับ ม.39 ม.40 ให้ผู้ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา กรอกแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินสมทบ

-ส่งเอกสารทั้งปวงทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนไปยังสำนักงานประกันสังคม

-ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาได้ถึง 31 ต.ค.64

-รอประกาศผลของการทบทวนสิทธิ์

-จัดแจงบัยชีพร้อมเพย์ให้ถูกรอรับเงินเยียวยา

-ระบุโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกทุกวี่ทุกวันพฤหัสบดี จนถึง 31 เดือนธันวาคม64

ที่อยู่สำนักงานประกันสังคม เช่น

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/28 กลุ่ม 4 ถนนหนทางติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์ : 0-2956-2345

โทรศัพท์ : 1506

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพพื้นที่ 2

เลขที่ 70 ซอย 10 ถนนหนทางเทศบาลรังสฤษฏ์เหนือ ตำบลลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพพื้นที่ 9

ห้างสรรพสินค้าพันธู์ทิพย์ บางกะปิ ชั้น 5 เลขที่ 3191, 38 :ซอยลาดพร้าว 127 (อุทิศ 1) ถนนหนทางลาดพร้าว ตำบลลำคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240