2023-03-28
Breaking News

ดับฝัน รพ.วิภาวดี ยกเลิก สั่งวัคซีนโควิด Moderna

ประชาชนฝันสลาย! รพ.วิภาวดี ทำหนังสือแจง เผยยกเลิกสั่งวัคซีนโควิดยี่ห้อ “Moderna” ด้านชาวโลกออนไลน์เชื่อถูกบีบและขัดขวางจนทำให้ยกเลิกการสั่งซื้อ

ตอนวันที่ 6 พ.ค. โรงหมอวิภาวดี ได้ทำหนังสือแจกแจงถึงการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ว่า เรียน ท่านดาราความพอใจในการรับวัคซีน Moderna กับโรงหมอวิภาวดี ตามที่โรงหมอวิภาวดี ได้ให้ความใส่ใจกับการนำเข้าวัคซีนโอกาส โดยหวังให้สามัญชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ และท่านได้สนใจวัคซีนโอกาส (Moderna) กับโรงหมอวิภาวดี นั้น

โดยที่การจัดการจัดซื้อวัคซีน ณ เหตุการณ์เดี๋ยวนี้ ทำให้โรงหมอวิภาวดีให้คำตอบที่แน่ชัดแก่ทุกท่านไม่ได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงใด ซึ่งโรงหมอจัดว่าอาจกำเนิดการเสี่ยงแก่ท่าน และเป็นสิ่งจำเป็นที่จำเป็นต้องแจ้งเรื่องจริงหัวข้อนี้ต่อผู้ใช้บริการทุกท่านที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด โรงหมอวิภาวดีก็เลยพิเคราะห์ตัดสินใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว โรงหมอวิภาวดีก็เลยอยากขอโทษทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ท่านได้โปรดกรุณาเข้าใจถึงความบริสุทธิ์ใจและบริสุทธิ์ใจของโรงหมอที่มีต่อทุกท่าน ดังนี้ หากโรงหมอวิภาวดีได้รับความกระจ่างแจ้งในการที่จะทำให้คุณได้เข้าถึงวัคซีนโอกาส โรงหมอจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อถามไถ่ความต้องการถัดไป ขอขอบคุณมาก โรงหมอวิภาวดี

ดังนี้ภายหลังที่ได้มีการโพสต์ข้อความดังที่กล่าวผ่านมาแล้วออกไป ชาวโลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นเยอะๆ โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า น่าจะเกิดขึ้นจาก โรงพยาบาลโดนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบีบและบีบคั้น กีดขวางการนำเข้าวัคซีน จนกระทั่งไม่สามารถที่จะจัดซื้อได้ …