2023-04-01
Breaking News

ด่วน! “น้องชาย” เผย มติ มส. ชี้ความประพฤติปฏิบัติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์

นายน้องชาย นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ เผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -อยู่ในข่ายให้ความคิดเห็นทางด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศาสตราจารย์ปฏิบัติงานสอบด่วน

วันที่ 4 พฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เอ่ยถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ให้ความคิดเห็นรูปแบบการทำงานของรัฐบาลตอนสถานการณ์วัววิด-19 ผ่านสื่อหนทางต่างๆทั้งมีการกระทำการโปรโมทประชาสัมพันธ์ขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้ออกคำสั่งให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติ เสนอประเด็นนี้ต่อห้องประชุมมหาเถรชมรมเพื่อพินิจความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นธุระของสงฆ์
นายน้องชาย กล่าวว่า ล่าสุด ห้องประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 ม.ย. 2564 ลงความเห็นมีความคิดเห็นว่า ความประพฤติดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นของพระมหาสมปองอยู่ในข่ายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมือง แล้วก็เป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม แล้วก็มอบหมายให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติผสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวโยงปฏิบัติงานต่อไป
นายน้องชาย กล่าวว่า ตนสั่งย้ำให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติ (พศาสตราจารย์) เร่งปฏิบัติงานตามความเห็นมหาเถรชมรม (มส.) โดยเร่งด่วน โดยให้ผสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมถึงเจ้าคณะดูแลสงฆ์ที่เกี่ยวโยง พร้อมตรวจดูความประพฤติของพระภิกษุที่มีการปฏิบัติที่ไม่ใช่ธุระของสงฆ์ เพื่อมิให้กำเนิดความเสียหายวงการสงฆ์แล้วก็ศาสนาพุทธ.