2023-04-01
Breaking News

ที่ประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อนุมัติจัดซื้อ ‘สิโนฟาร์ม’ 20,000 โดส กว่า 18 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เผยออกมาว่า ที่ประชุมที่ประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินออม เพื่อจ่ายตามแผนการจัดซื้อวัคซีนคุ้มครองโรคโควิด-19 “วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม” รายปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 หมื่นโดส งบประมาณจำนวน 18,060,000 บาท (สิบแปดล้านหกหมื่นบาท) จัดหาวัคซีนคุ้มครองโรคโควิด-19 ที่มีคุณภาพแล้วก็จำนวนเพียงพอแก่สามัญชนทุกกลุ่มในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลได้จองวัคซีนซิโนฟาร์มไป 2 หมื่นโดส แม้กระนั้นอยู่ระหว่าง รอคอยรับการจัดสรร จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป เพื่อเป็นการคุ้มครองแล้วก็ระงับโรคติดต่อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

เวลาที่เหตุการณ์โรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 (ระลอกม.ย.) ในจังหวัดนครศรีธรรมราชถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ติดเชื้อโรครายใหม่ 21 ราย จาก อ.ท่าศาลา 8 ราย อ.ฉวาง 4 ราย อ.สิชล 2 ราย อ.เมือง 2 ราย อ.ทุ่งใหญ่ 1 ราย อ.ทุ่งสง 1 ราย อ.ลานสกา 1 ราย อ.ปากพนัง 1 ราย แล้วก็ อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย ทำให้มียอดติดเชื้อโรคสะสม 1,610 ราย
รักษาตัวในโรงหมอ 310 ราย รักษาหายแล้วสะสม 1,278 ราย เสียชีวิตสะสม 22 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงาน ตอนหลังทางจังหวัดประกาศเปิดเตียงสนาม 7 ที่ เพื่อรองรับผู้เจ็บป่วยโควิด-19 มีรกรากในจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งมาดปรารถนาจะเดินทางกลับมารักษาตัวที่นครศรีธรรมราช ล่าสุด แพทย์คุ้มครอง สกุลวรชาติ ผู้อำนวยการโรงหมอสิชล เผยออกมาว่า ช่วงเช้ามืดวันนี้มีผู้เจ็บป่วยกลับมาพักรักษาตัวในโรงหมอสิชลแล้ว จำนวน 10 คน มีรกราก อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.เมือง ซึ่งทุกคนเข้าที่พักหอพักผู้เจ็บป่วยโควิด-19 แล้วก็กลุ่มแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักรังสี แนวทางการแพทย์ พนักงานลำเลียงผู้เจ็บป่วย รปภ. ร่วมรับแล้วก็ประเมินอาการ เอกซเรย์ ตรวจเลือด ให้การรักษาเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วทุกคน

ยังไงช่วงเช้าได้ส่งผู้เจ็บป่วยสุดที่รักษาหายก็ดีกลับบ้านได้อีกจำนวน 15 คน ทุกคนแข็งแรงดี แม้ว่าจะมีผู้เจ็บป่วยบางรายปอดบวม ในจำนวนนี้มีเด็กตัวเล็กๆอายุเพียงแค่ 4 เดือน ร่วมอยู่ด้วย 1 คน เป็นคลัสเตอร์จากโรงงานทองคำเปลว ส่งคืนบ้านที่อำเภอพรหมคีรี โดยรถโรงหมอพรหมคีรีมารับไปส่งถึงยังหน้าบ้าน บริการอีกทั้งไปรับมารักษาแล้วก็ส่งคืน