2023-04-01
Breaking News

ประกันสังคม ประกาศ เตรียมฉีดวัคซีนเข็ม 2 แอสตร้าฯ ให้ มัธยม33 วันไหน-จัดแจงยังไง ที่นี่

เตรียมพร้อมผู้ประกันตนมาตรา 33 ก่อนฉีดวัคซีนวัววิด 19 เข็มที่ 2 เตรียมความพร้อมเช่นไร ได้ฉีดวันไหน ตรวจดูถึงที่กะไว้นี่

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สำนักข่าวไทย กล่าวว่า พญ.นิธยาพร ลิมปะจำพวก รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม แจ้งเตรียมพร้อมสำหรับเพื่อการฉีดวัคซีนวัววิด 19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นเข็มที่ 2 ภายหลังได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ก่อนหน้านี้ โดยมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

sso

เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันไหน ได้รับวัคซีนแบรนด์ใด ?

– เริ่มฉีดในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งผอง โดยแบ่งผู้ประกันตนตามสูตรการฉีด สูตรแรก (AZ+AZ)หมายถึงผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า รวมทั้งจะถึงกำหนดฉีดเข็ม 2 ข้างใน 12-16 อาทิตย์ ก็จะเป็นวัคซีนแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าดังเดิม

– ผู้ประกันตนในพื้นที่จ.กรุงเทพฯที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 21 ก.ค. 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 28 ก.ย. 2564

– ส่วนกลุ่มฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2564หมายถึงผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นแบรนด์ซิโนแวค จะได้รับเข็ม 2 ข้างใน 3-4 อาทิตย์ เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้าทั้งผองด้วยเหมือนกัน

– สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่จ.กรุงเทพฯที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. – 6 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกลุ่มจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด ยกตัวอย่างเช่น นนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. – 13 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นแบรนด์แอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564
การนัดหมายฉีดวัคซีน

สำนักงานประกันสังคมจะส่งแจ้งนัดพบให้ผู้ประกันตนทราบล่วงหน้าผ่าน SMS โดยได้จัดเตรียมศูนย์ฉีดวัคซีนกระจายทั่วพื้นที่จ.กรุงเทพฯทั้ง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด รวมทั้งทั้ง 5 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว

หากไม่ได้รับ SMS จำเป็นต้องทำเช่นไร ?

หากผู้ประกันตนอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามที่มีการกำหนดข้างต้น แต่ว่าไม่ได้รับ SMS นัดพบ สามารถตรวจดูวันนัดพบฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ถึงที่กะไว้หน้าเว็บสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หากไม่พบข้อมูล ขอให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้าง หรือ HR บริษัท ด่วน หรือหากมีเรื่องที่น่าสงสัย ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
sso2

การเตรียมการก่อนฉีดวัคซีน

– นอนพักให้เพียงพอ

– งดเว้นการออกกำลังกายหนัก

– ใส่เสื้อที่สะดวกสำหรับเพื่อการฉีด ได้แก่ เสื้อแขนสั้น

– จัดแจงบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ติดตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน รวมทั้งมาให้ทันตามกำหนดนัดพบ