2023-03-27
Breaking News

ผบ.ตำรวจโต้โซเชียล ยืนยันคำสั่งแต่งตั้ง ‘รอง ผกก.-สว.’ เสร็จแล้ว ไม่เลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

พล.ตำบลอ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตร. โต้กระแสโซเชียล ยืนยัน คำบัญชาแต่งตั้งเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ ระดับ “รอง ผู้กำกับการ-สว.” เสร็จเรียบร้อย มีผลบังคับใช้ 7 เดือนธันวาคมนี้ ลั่นไม่มีเลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

ช่วงวันที่ 6 เดือนธันวาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ตำบลอ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ (ผู้บังคับบัญชาตร.) กล่าวถึง กรณีมีการแชร์ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียว่าการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐ

ตำรวจ ระดับ สว.ถึง รอง ผู้กำกับการวาระรายปี 2564 มีการวิ่งเต้นกันก็เลยทำให้การเผยแพร่คำบัญชาชักช้า รวมถึงแชร์ข้อมูลว่าจะเลื่อนเผยแพร่คำบัญชาแต่งตั้ง และก็วันที่คำบัญชามีผลออกไปอีก ว่า การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจระดับ รอง ผู้กำกับการ-สว. วาระรายปี 2564 เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ไม่มีเลื่อนออกไปอะไร ดังที่มีการแชร์ข้อมูล โดยคำบัญชามีผลพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่ 7 เดือนธันวาคมนี้ และไม่ได้มีสาเหตุชักช้าจากการวิ่งเต้นอะไร

ทั้งนี้การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจ มีหลักเกณฑ์กรอบระเบียบข้อบังคับไว้กระจ่าง จำเป็นต้องเอาอย่างกฎที่ต้องปฏิบัติตามที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพียงแค่นั้น การแต่งตั้งระดับ รอง ผู้กำกับการ-สว. เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา ที่ ผู้บังคับบัญชาตร. มอบหมายให้ ผบช. เป็นคนลงนามในคำบัญชาแต่งตั้ง โดยมีคณะกรรมการช่วยพิจารณา ก่อนเสนอ ผบช. ลงนามคำบัญชาแต่งตั้งและก็มีผลบังคับใช้โดยชอบด้วยกฎหมายถัดไป