2023-04-01
Breaking News

รพ.ราชวิถี ประกาศ”ฉีดวัคซีนโควิด”แก่ผู้ที่”ลงทะเบียนหมอพร้อม” – เข็ม 2

โรงพยาบาลราชวิถียืนยันเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมและเว็บไซต์รพ. รวมไปถึงผู้ที่นัดฉีดเข็ม 2 ให้เข้ารับบริการได้ตามวันเวลาที่นัดไว้

โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศให้ผู้ที่สมัครสมาชิกจองฉีดยาโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลราชวิถี และสมัครสมาชิกผ่านหมอพร้อม (ที่ทำรายการสำเร็จ) รวมไปถึงผู้ที่มีนัดฉีดยาโควิด -19 เข็มที่ 2 จะยังคงได้รับการฉีดยาโควิด -19
ทางโรงพยาบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับการนัดหมายให้เข้ามารับบริการได้ตามวันและเวลา ที่ได้นัดเอาไว้ โดยสถานที่ฉีดยา สามารถติดต่อเหมาะ จุดคัดเลือกกรอง ชั้น 1 ตึกสรรเสริญ (ฝั่งลิฟต์ใหม่ โรงพยาบาลราชวิถี)

ดังนี้โรงพยาบาลแจ้งว่าขอให้ประชาชนติดตามข่าวของโรงพยาบาลถ้ามีการเปลี่ยนกระจ่างข้อมูลให้ทราบอีกรอบ หรือถ้าปรารถนาพิจารณาโปรแกรมการนัดหมายและใบสุทธิการฉีดยาโควิด-19
ส่วนผู้ที่ได้รับการนัดหมายเพื่อฉีดยาโควิด -19 เป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ทางโรงพยาบาลราชวิถีก็ได้มีคำแนะนำสำหรับการเตรียมพร้อมก่อนจะเข้ารับการฉีดดังต่อไปนี้

• นอนพักผ่อนให้พอเพียง
• ดื่มน้ำมากๆก่อนมาฉีดยา
• หลบหลีกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อาทิเช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
• ถ้ามีโรคประจำตัว หรือกินยาประจำตัว โดยเฉพาะยากดภูมิคุ้มกันหรือยาที่ส่งผลทำให้เส้นโลหิตหดตัว อาทิเช่นยารักษาโรคไมเกรน กลุ่ม ergotamine ควรจะขอคำแนะนำแพทย์ก่อนกระทำฉีด
• ข้างหลังได้รับวัคซีน ถ้ามีอาการไม่ปกติ อาทิเช่นแขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก ปากเบี้ยว บอกไม่ชัดเจน ให้รีบแจ้งพยาบาล หรือแพทย์ในทันที