2023-03-27
Breaking News

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความเห็นที่ประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 ไม่.ย. 64

“ตรีนุช” เผยความเห็นที่ประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้างหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการช่วยเหลือการศึกษาเอกชน (กช.) และก็สำนักงานช่วยเหลือการศึกษานอกระบบและก็การศึกษาตามอัธยาศัย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เพราะเหตุว่าสถานการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดขั้นตอนการทำงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อช่องทางสำหรับในการทำความเข้าใจและก็สิทธิของผู้เรียน ดังต่อไปนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา คุณครู และก็เจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อและก็ทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• คุณครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดย

ใคร่ครวญตามบริบทและก็ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (ศบค.) และก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ตาม กระทรวงเรียนจะให้คะแนนเป็นระยะ สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากวัววิด-19 ไม่มากมาย สามารถวางแผนจัดการเรียนการสอนในแบบอย่างปกติเป็นหลักเป็นต้นว่าเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564.