2023-03-25
Breaking News

ราชกิจจาประกาศ คำบัญชาล็อกดาวน์กรุงเทพ-ละแวกใกล้เคียง 4 จังหวัดภาคใต้ มีผล 28 มิ.ย.

ราชกิจจาประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทพ-บริเวณรอบๆ 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามทานอาหารในร้านค้า ห้างปิดเวลา 3 ทุ่ม มีผล 28 มิ.ย.

วันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2564 เว็บราชกิจจจานุเบกษา เผยแพร่กฎเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในเหตุการณ์เร่งด่วน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำบัญชาปิดสถานที่ทำการก่อสร้าง ห้ามรับประทานอาหารในร้านค้า รวมกลุ่มพบปะ งานฉลองคึกคัก และห้างสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ลงนาม โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกรัฐมนตรี
สำหรับกฎเกณฑ์นี้ มีผลในพื้นที่กรุงเทพ-บริเวณรอบๆ และพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

สรุปกฎเกณฑ์ ดังนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง สั่งหยุดปฏิบัติงานก่อสร้าง ขั้นต่ำ 30 วัน และห้ามย้ายที่แรงงานเป็นการชั่วคราว

2. การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ รีสอร์ท ร้านค้าสะดวกซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นๆแค่นั้น

3. ห้าง ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดปฏิบัติงานได้ถึง 21.00 น. โดยงดให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร

4. รีสอร์ท ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ศูนย์ประชุมหรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ แต่ว่าให้งดการจัดประชุม การประชุมสัมมนา และจัดเลี้ยง

5. ห้ามจัดงานกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีบุคคลจำนวนรวมกันเกินกว่า 20 คน นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าไปตรวจสอบเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการระบาด เมื่อพบแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มเป็นก้อน ผู้ว่าอาจปฏิบัติงานสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังที่กล่าวมาแล้วไว้เป็นการชั่วคราว

7. ให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ทำการปรับปรุงเหตุการณ์เร่งด่วนด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยว ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดเลือกกรองการเดินทาง ขั้นต่ำ 30 วัน ในเส้นทางคมนาคมเข้าออกชายแดนภาคใต้ และกรุงเทพ-บริเวณรอบๆ

8. ให้พสกนิกรงดกิจกรรมด้านสังคมที่มีการรวมกลุ่ม ในลักษณะการสังสรรค์ งานจัดเลี้ยงคึกคักในเขตพื้นที่ขวบคุมสูงสุดและครัดเคร่ง เป็นระยะเวลา 30 วัน นอกจากเป็นการจัดพิธีการตามธรรมเนียมปฏิบัติ
คำบัญชานี้มีผลต้ังแต่ว่าวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

naja1

naja2

naja3

naja4

naja5

naja6