2023-03-28
Breaking News

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ แถลง 5 จุดยืน เร่งรัฐบาลนำเข้าวัคซีนลู่ทาง

ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่เมืองไทย แถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนช่องทาง ปรับกฎที่ก่อให้เกิดความล่าช้า สร้างความแจ่มแจ้ง-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์

วันที่ 29 เดือนมิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่เมืองไทย ออกประกาศ ที่ กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหมทั่วๆไป 78/2564 เรื่อง วัคซีนคุ้มครองโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนวัววิด ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรเวชที่เมืองไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนคุ้มครองโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (วัคซีนวัววิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วตอนวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อเกื้อหนุนให้ทุกท่านรับวัคซีนวัววิด-19 อย่างรวดเร็วที่สุดนั้น จากสถานการณ์การระบาดที่มีจำนวนผู้เจ็บป่วยมากขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

และก็ข้อมูลเรื่องคุณภาพแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนวัววิด-19 ประเภทต่างๆที่มากขึ้น ผู้ตัดสินบริหารราชวิทยาลัยอายุรเวชที่เมืองไทย จึงมีมติแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนคุ้มครองโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019

ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

1.รัฐบาลควรใช้ความมานะบากบั่นอย่างสูงสุดในการหาวัคซีนวัววิด-19 ให้มีใช้อย่างพอเพียงอีกทั้งจำนวนแล้วก็ประสิทธิภาพ เพื่อเกิดภูมิต้านทานหมู่อย่างรวดเร็ว แล้วก็ควรจะให้ความใส่ใจกับการเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่อย่างเร็ว แล้วก็ทำให้คุณภาพแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนน้อยลง
โดยเร่งหาวัคซีนวัววิด-19 ที่มีคุณภาพแล้วก็ประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อครอบคลุมอีกทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แล้วก็เพื่อฉีดกระตุ้นภูมิต้านทานให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนสุดแต่บางทีอาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยมุ่งเน้นกรุ๊ปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นลำดับแรก

2.รัฐบาลควรใช้ความมานะบากบั่นอย่างสูงสุดแล้วก็เร็วที่สุด ในการนำเข้าวัคซีนช่องทางทุกประเภทที่ได้รับการอนุมัติโดยอย. โดยปรับกฎข้อบังคับแล้วก็ระบบราชการที่ก่อให้เกิดความล่าช้า รวมถึงเกื้อหนุนการศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยวัคซีนแล้วก็ผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อประชากรได้รับโอกาสแล้วก็ช่องทางในการเข้าถึงวัคซีนวัววิด-19 มากขึ้น

3.รัฐบาลควรจะบริหารจัดแจงกระจัดกระจายวัคซีนวัววิด-19 ให้ดีขึ้นอย่างมีระบบ มีความแจ่มแจ้งแล้วก็โปร่งใส ให้ความใส่ใจกับหลักการด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์ใดๆก็ตามและก็จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนวัววิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวไม่พึงปรารถนาที่เกิดขึ้นข้างหลังการได้รับวัคซีนวัววิด-19 อย่างเปิดเผยแล้วก็เร็ว

4.ประชากรควรจะเข้ารับวัคซีนอย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลหามาให้แล้วก็วัคซีนช่องทาง โดยยังจำเป็นต้องให้ความใส่ใจของมาตรการการคุ้มครองโรคได้แก่ เว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดหากแม้ได้รับวัคซีนวัววิด-19 ครบแล้ว เพราะเหตุว่าวัคซีนทุกประเภทคุ้มครองการเกิดวัววิด-19 ได้ระดับหนึ่งแค่นั้น แต่ว่าคุ้มครองอาการเจ็บเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตเจริญ

5.สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรเวชฯ ทุกคนควรจะเข้ารับวัคซีนเมื่อได้โอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่ผู้เจ็บป่วยแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงาน ลดการระบาดด้านในสถานพยาบาล และก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหมอสาขาอื่นๆเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ แล้วก็ประชากรในการยอมรับวัคซีนวัววิด-19
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

หมออนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรเวชที่เมืองไทย

vaccine1