2022-06-30
Breaking News

ลงทะเบียน SME ที่นี่! ช่วยผู้ว่าจ้าง 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รมว.แรงงาน หวั่นหวาดสถานประกอบการ ยังไม่รู้จัก “แผนการเกื้อหนุนแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” แม้สมัครสมาชิกตามกำหนดไม่ทัน ด้านใน 20 พฤศจิกายน 64 จะมิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยออกมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดทำแผนการเกื้อหนุนแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดสมัครสมาชิกผ่านเว็บ “เกื้อหนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 64 – 20 พฤศจิกายน 64 ปัจจุบันมีสถานประกอบการสมัครสมาชิกเข้าร่วมแผนการ 169,096 ราย หรือจำนวนร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานผู้รับจ้างสัญชาติไทย 2,536,686 คน หรือจำนวนร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาสมัครสมาชิกร่วมแผนการเพียง 4 วันเท่านั้น แม้ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่ระบุจะมีผลให้นายจ้าง สถานประกอบการ เสียสิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้รับจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพ.ย. 2564 – มกราคม 2565

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกรัฐมนตรี แล้วก็พล.อ.ประวิตร วงษ์กาญจน์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลดูแลกระทรวงแรงงาน เอาจริงเอาจังที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แล้วก็สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค วัววิด -19 โดยได้อนุมัติแผนการเกื้อหนุนแล้วก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อนายจ้างสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ผู้รับจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ถูกเลิกจ้างตามเงื่อนไขแผนการฯ มีรายได้ดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัว ทั้งยังนายจ้าง สถานประกอบการ ได้รับเงินสมทบเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการ แล้วก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง ซึ่งผมหวังดีนายจ้าง สถานประกอบการบางส่วนที่ยังไม่รู้จักแผนการฯ เดี๋ยวนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งนายจ้างในพื้นที่รับผิดชอบครั้งละราย เพื่อรับรู้ข้อมูลแล้วก็มาสมัครสมาชิกทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายสุกใส โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พูดว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดี๋ยวนี้มอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ข้าราชการจากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 แล้วก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ติดตามนายจ้าง สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อโปรโมทข้อมูลแผนการฯ แล้วก็เร่งรัดให้สมัครสมาชิกด้านในตั้งเวลา ซึ่งพบว่าโดยมากที่ยังไม่ทราบข้อมูลแผนการแล้วก็ยังไม่สมัครสมาชิกมักเป็นนายจ้างในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน

สมัครสมาชิก SME เกื้อหนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม แล้วก็มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมแผนการ ผ่านเว็บ “เกื้อหนุนการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อสำรวจคุณสมบัติ เมื่อได้รับการยินยอมแล้ว จำเป็นต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินช่วยเหลือ สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice ก็เลยจะได้รับเงินสมทบจากแผนการนี้ ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถสมัครสมาชิกร่วมแผนการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างแล้วก็เลขบัญชี) แล้วก็สำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงชื่อยืนยันสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อข้าราชการดำเนินการให้ หรือแม้ปรารถนาถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว