2023-03-27
Breaking News

สมเด็จพระสังฆราชเสด็จวัดปากน้ำ ประทานมอบน้ำสรงศพ “สมเด็จช่วง”

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปวัดปากน้ำ ประทานมอบให้น้ำสรงศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 64 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปวัดปากน้ำ เขตภาษีรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานคร ประทานมอบให้น้ำสรงศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ตอน วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ประธานคณะผู้แทนมหาคณิสสร
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนท่านไปสำหรับเพื่อการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เวลา 17.00 น.พร้อมด้วยอัญเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทวดารัตนราชบุตรสาวฯ ประเทศไทยบรมราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิติเตียนยาภา นเรนทิราเทวดายวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาคุณ เจ้าฟ้าคราวปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร รวมทั้งของเจ้าคุณพระสินีนาฏ งามแจ่มกัลยา วางหน้าหีบศพศพ

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ตอน วรปุญโญ) หรือ “สมเด็จตอน” สมัยก่อนเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีรุ่งโรจน์ ได้มรณภาพล ในเวลา 05.48 น. วันที่ 9 ธันวาคม2564 ด้วยโรคไตวายเรื้อรัง สิริอายุ 96 ปี 76 ปี

ระหว่างที่ หัวหน้าคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ได้มีคำบัญชา แต่ง “พระพรหมเมาลี” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ เป็นผู้ดูแลแทนเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

pra1

pra2

pra3