2023-03-27
Breaking News

“หน้ากากอนามัย” เลือกซื้ออย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพ มาตรฐาน

ปัจจุบันนี้ เว้นแต่วัคซีนโควิด-19 ที่ต้องเร่งฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังนับว่าเป็นอาวุธสำคัญในการคุ้มครองปกป้องโควิด-19 ซึ่งในช่วงเวลานี้ มีหลายแบบ หลายยี่ห้อในตลาด แล้วเราจะรู้ได้เช่นไรว่ายี่ห้อไหนตามมาตรฐาน และก็มีคุณภาพ

วันนี้ (30 เดือนพฤศจิกายน 64) สภาหน่วยงานของลูกค้า และก็โครงข่ายนักวิชาการเพื่อลูกค้า แถลงผลการทดสอบ “หน้ากากอนามัย” ประเภทใช้ครั้งเดียว โดยมีการพิจารณาคุณภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 สิงหาคม-3 ต.ค.64 ส่งไปทำการตรวจที่ห้องแลปที่ตามมาตรฐาน จากนั้น มีการจัดสัมมนากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวเนื่องทั้งปวง เพื่อรายงานผลที่เจอการทดสอบไม่ว่าจะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลหน้ากากอนามัย

พิจารณา หน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ

“ไพบูลย์ ช่วงทองคำ” ผู้ตัดสินแผนการสภาหน่วยงานของลูกค้า ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และก็บริการ เปิดเผยผลการทดสอบหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ โดยบอกว่า ความยากที่สุดคือ หลายยี่ห้อเป็นภาษาต่างประเทศ ดังเช่น ญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี และไม่กล่าวว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดจัดชนิดและประเภทให้ห้องแลปทดสอบตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ การทดสอบ แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วๆไป 14 ยี่ห้อ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานด้านการแพทย์ทั่วๆไป (Medical Grade) และก็การใช้งานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 ยี่ห้อ และก็หน้ากากกรุ๊ปอุปกรณ์คุ้มครองปกป้องฟุตบาทหายใจตามมาตรฐาน N95 จำนวน 19 ยี่ห้อ โดยส่งไปทดสอบห้องทดลอง ซึ่งเป็นห้องทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดสอบ 2 เรื่อง
ทั้งนี้ มีการทดสอบ 2 เรื่องหมายถึงประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ยกตัวอย่างเช่น ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วๆไป หน้ากากอนามัยด้านการแพทย์และก็ด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดสอบในหน้ากากอนามัยกรุ๊ป N95 และก็ “ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลการทดสอบ ดังต่อไปนี้

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องคุ้มครองใช้งานทั่วๆไป

 • กำหนดให้จะต้องมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าจำนวนร้อยละ 95
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • จำนวน 14 ยี่ห้อ
 • ผ่านกฏเกณฑ์ 3 ยี่ห้อ ยกตัวอย่างเช่น LOC , Medicare Plus และก็ Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านกฏเกณฑ์กว่า 11 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องคุ้มครองการใช้งานด้านการแพทย์ทั่วๆไปและก็การใช้งานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้จะต้องมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า จำนวนร้อยละ98
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • ทดสอบ 27 ยี่ห้อ
 • ผ่าน 3 ยี่ห้อ ยกตัวอย่างเช่น Double A Care, THC และก็ Nam Anh
 • ไม่ผ่านกฏเกณฑ์ 24 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการปกป้องคุ้มครอง N95

 • กำหนดให้จะต้องมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า จำนวนร้อยละ95
 • จะต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน มอก. 2480/2562
 • ทดสอบทั้งปวง 19 ยี่ห้อ
 • ผ่านกฏเกณฑ์ 13 ยี่ห้อ ยกตัวอย่างเช่น Minicare , ยี่ห้องู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons และก็ Link Care
 • ไม่ผ่านกฏเกณฑ์ 6 ยี่ห้อ

พินิจเช่นไรว่า “หน้ากากอนามัย” ตามมาตรฐาน

“สารี ยอดสมหวัง” เลขาธิการสภาหน่วยงานของลูกค้า บอกว่า ข้อสังเกตในการซื้อหน้ากากอนามัยด้านการแพทย์ อย่างต่ำจะต้องมีเลขทะเบียนของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรายังจำเป็นต้องพบเจอกับโควิด-19 ที่จะอยู่กับเราอีกนาน และก็นี่เป็นอุปกรณ์ฐานรากที่จำเป็นจะต้อง ต้องการมองเห็นการกำกับคุณภาพที่แจ่มชัด ผลการทดสอบคราวนี้จะช่วยปรับให้ลูกค้ามีข้อมูลที่พอเพียง และก็เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยได้อย่างแม่นยำ

“เพื่อหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อร่างกาย และก็ สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานและก็ส่งต่อข้อมูลผลการทดสอบรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการบังคับใช้ข้อบังคับในการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ เพื่อการคุ้มครองป้องกันลูกค้า”