2023-03-26
Breaking News

อบจ.จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าเปิดสมัครสมาชิกฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์นา’ รอบ 8 เดือนธันวาคมนี้ อีก 1.5 หมื่นคน

อบจ.จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าเปิดสมัครสมาชิกฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ทุ่งนา’ รอบ 8 เดือนธันวาคมนี้ อีก 1.5 หมื่นคน

หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดนนทบุรี เปิดให้พลเมืองที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จังหวัดจังหวัดนนทบุรี ชนชาติไทย และก็แก่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเป็นผู้เคยฉีดยาซิโนแวค 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว สมัครสมาชิกรับการฉีดบูสเตอร์โดส (เข็มที่ 3) เป็นวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์ทุ่งนา” ซึ่งทยอยฉีดให้พลเมืองไปแล้วนั้น
ปัจจุบัน วันนี้ (2 ธันวาคม) อบจ.จังหวัดนนทบุรี เปิดให้พลเมืองสมัครสมาชิก “อบจ.Booster” รับวัคซีนเข็ม 3 “โมเดอร์ทุ่งนา” ปริมาณ 15,000 คน รอบฉีดวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต (สแกนคิวอาร์รหัสเพื่อสมัครสมาชิก)

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  • รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม อย่างน้อย 1 เดือน
  • พลเมืองชนชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (เจ้าบ้านเซ็นรับประกันการอาศัย)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบรับรองการอาศัย

หลักฐานการสมัครสมาชิก

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี หรือใบรับรองการอาศัย (แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน)

ทั้งนี้ สามารถสำรวจสิทธิได้ทางไลน์ของ อบจ.จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 7 เดือนธันวาคม ก่อนเข้ารับการฉีดยาวันที่ 8 เดือนธันวาคม