2023-03-27
Breaking News

เช็คตารางฉีดเข็ม3 วัคซีนวัววิด-19 แยกรายเดือน

เปิดแผนฉีดยาวัววิด-19 เดือนธันวาคม อย่างน้อย 6.6 ล้านโดส พร้อมตารางเดือนฉีดเข็ม 3 ตามเดือนฉีดเข็ม 2 แล้วก็ข้อแนะนำชนิดวัคซีน-ระยะห่างบูสเตอร์โดส

ตอนวันที่ 13 ธันวาคม2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน ผู้ประกาศศบค. เปิดเผยว่า แนวทางให้วัคซีนวัววิด-19 ประเทศไทยมีการฉีดยาสะสมแล้ว 97,403,117 โดส เป็นเข็มที่ 1 ปริมาณ 49,923,276 ราย คิดเป็น 69.3% เข็มที่ 2 ปริมาณ 43,333,522 ราย คิดเป็น 60.2% แล้วก็เข็มที่ 3 ปริมาณ 4,146,319 ราย คิดเป็น 5.8 %

แนวทางหาวัคซีนวัววิด-19 เดือนธันวาคม
แผนบริการฉีดยาจนกระทั่งสิ้นเดือนธันวาคม2564 มีแผนฉีดยาอย่างน้อย ปริมาณ 6.6 ล้านโดส เข็มที่ 1 ปริมาณ 3.1 ล้านโดส เข็มที่ 2 ปริมาณ 2.3 ล้านโดส เข็มที่ 3 ปริมาณ 1.2 ล้านโดส

แนวทางฉีดยาเข็มกระตุ้นตามทางใหม่

เดือนที่ได้รับการฉีดยาเข็มที่ 2 ส.ค.-เดือนกันยายน2564 เดือนซึ่งสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ธันวาคม2564
เดือนที่ได้รับการฉีดยาเข็มที่ 2 เดือนกันยายน-ตุลาคม2564 เดือนซึ่งสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น มกราคม2565
เดือนที่ได้รับการฉีดยาเข็มที่ 2 ตุลาคม-พฤศจิกายน2564 เดือนซึ่งสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ก.พ.2565
เดือนที่ได้รับการฉีดยาเข็มที่ 2 พฤศจิกายน-ธันวาคม2564 เดือนซึ่งสามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น มี.ค.2565

 

covi45

ข้อแนะนำการฉีดยาวัววิด-19 เข็มกระตุ้น

-วัคซีนเข็มที่ 1-2 ซิโนแวค-ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม-ซิโนฟาร์ม วัคซีนเข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์ทุ่งนา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2แล้วก็3 ตั้งแต่ 4 อาทิตย์ขึ้นไปข้างหลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่ 1-2 แอสตร้าฯ-แอสตร้าฯ วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์ทุ่งนา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2แล้วก็3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ข้างหลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่ 1-2 ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์ทุ่งนา-โมเดอร์ทุ่งนา วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์ทุ่งนา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2แล้วก็3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ข้างหลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่1-2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม-แอสตร้าฯ วัคซีนเข็มที่ 3 แอสตร้าฯ/ไฟเซอร์/โมเดอร์ทุ่งนา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2แล้วก็3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ข้างหลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่1-2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม-ไฟเซอร์ฯ วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์ทุ่งนา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2แล้วก็3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ข้างหลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่1-2 แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์ฯ วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์ทุ่งนา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2แล้วก็3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ข้างหลังเข็มที่ 2

ดังนี้ ข้อแนะนำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาดหรือปริมาณวัคซีนที่ได้รับมอบในแต่ละขณะหรือข้อมูลการศึกษาที่มากขึ้นในอนาคต

covid1