2023-03-27
Breaking News

เช็คตารางฉีดเข็ม3 วัคซีนวัววิด-19 แยกรายเดือน

เปิดแผนฉีดยาโควิด-19 เดือนธันวาคม อย่างน้อย 6.6 ล้านโดส พร้อมตารางเดือนฉีดเข็ม 3 ตามเดือนฉีดเข็ม 2 แล้วก็คำเสนอแนะจำพวกวัคซีน-ระยะห่างบูสเตอร์โดส

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน ผู้ประกาศศบค. เปิดเผยว่า แผนการให้วัคซีนโควิด-19 ประเทศไทยมีการฉีดยาสะสมแล้ว 97,403,117 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 49,923,276 ราย คิดเป็น 69.3% เข็มที่ 2 จำนวน 43,333,522 ราย คิดเป็น 60.2% แล้วก็เข็มที่ 3 จำนวน 4,146,319 ราย คิดเป็น 5.8 %

แผนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เดือนธันวาคม
แผนบริการฉีดยาจนกระทั่งสิ้นเดือนธันวาคม2564 มีแผนการฉีดยาอย่างน้อย จำนวน 6.6 ล้านโดส เข็มที่ 1 จำนวน 3.1 ล้านโดส เข็มที่ 2 จำนวน 2.3 ล้านโดส เข็มที่ 3 จำนวน 1.2 ล้านโดส

แผนการฉีดยาเข็มกระตุ้นตามแนวทางใหม่

เดือนที่ได้รับการฉีดยาเข็มที่ 2 ส.ค.-ก.ย.2564 เดือนที่สามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ธันวาคม2564
เดือนที่ได้รับการฉีดยาเข็มที่ 2 ก.ย.-เดือนตุลาคม2564 เดือนที่สามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เดือนมกราคม2565
เดือนที่ได้รับการฉีดยาเข็มที่ 2 เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน2564 เดือนที่สามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ก.พ.2565
เดือนที่ได้รับการฉีดยาเข็มที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม2564 เดือนที่สามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น มี.ค.2565

 

covi45

คำเสนอแนะการฉีดยาโควิด-19 เข็มกระตุ้น

-วัคซีนเข็มที่ 1-2 ซิโนแวค-ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม-ซิโนฟาร์ม วัคซีนเข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์ทุ่งนา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2แล้วก็3 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่ 1-2 แอสตร้าฯ-แอสตร้าฯ วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์ทุ่งนา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2แล้วก็3 ตั้งแต่ 3 ข้างขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่ 1-2 ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์ทุ่งนา-โมเดอร์ทุ่งนา วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์ทุ่งนา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2แล้วก็3 ตั้งแต่ 6 ข้างขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่1-2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม-แอสตร้าฯ วัคซีนเข็มที่ 3 แอสตร้าฯ/ไฟเซอร์/โมเดอร์ทุ่งนา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2แล้วก็3 ตั้งแต่ 3 ข้างขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่1-2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม-ไฟเซอร์ฯ วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์ทุ่งนา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2แล้วก็3 ตั้งแต่ 3 ข้างขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่1-2 แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์ฯ วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์ทุ่งนา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2แล้วก็3 ตั้งแต่ 6 ข้างขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

ดังนี้ คำเสนอแนะอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การระบาดหรือจำนวนวัคซีนที่ได้รับมอบในแต่ละช่วงหรือข้อมูลการศึกษาที่มากขึ้นในอนาคต

covid1