2023-03-28
Breaking News

เช็คปฏิทิน ‘วันหยุด’ ก.ย. 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ทราบยัง? “วันหยุด” ก.ย. 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โน่นคือ “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ ครม. เคาะมากขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดก.ย. 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มาพร้อมกับการ “ผ่อนคลายล็อกดาวน์” ที่เริ่มในวันนี้ (1 กันยายน) เป็นวันแรก! อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญของกรุ๊ปผู้เอาประกันตน ที่จะได้ยื่น “ทบทวนสิทธิ” เพื่อขอรับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” เป็นวันแรก! อีกเช่นเดียวกัน นอกเหนือจากนี้ ทราบไหม? เดือนนี้มี “วันหยุด” กรณีพิเศษมากขึ้นมาใหม่ด้วย (จากความเห็น ครม. เมื่อปลายเดือน เดือนธันวาคม2563)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เชิญชวนคนประเทศไทยมาเช็ควันหยุดยาวรอบเดือนกันยายน 2564 กันหน่อย เพราะว่าในก.ย. 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา โน่นคือ “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 แล้วก็ทำให้มีวันหยุดยาวตอนสุดสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 3 วันอีกด้วย
วันหยุดยาวก.ย. (วันมหิดล)
ตอนก.ย.มีวันสำคัญที่ ครม. เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 1 วันเป็นวันมหิดล ก็เลยทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกัน 3 วันด้วยกัน อย่างเช่น

– ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

“วันมหิดล” ธนาคารก็หยุดด้วย
วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของธนาคารด้วย โดยมีข้อมูลที่ได้มาจากประกาศของ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” ระบุว่า มีการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อย่างเช่น

วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2564
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
อีกทั้งในตุลาคม 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามจารีตของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 ต.ค. 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) แล้วก็กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 2564 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน