2023-03-28
Breaking News

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2 ได้ที่นี่ www.sso.go.th รับเงินเยียวยา 2,500 บาท

ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินเยียวยา มัธยม33 เช็คสิทธิ์ถึงที่เหมาะเว็บไซต์ www.sso.go.th ถ้ายังมิได้สิทธิรีบยื่นทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความระบุถึงการชำระเงินเยียวยาผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดสงขลา, ฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี และอยุธยา เมื่อวันที่ 27-28 เดือนกันยายน 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น และจะโอนตามลำดับเลขบัตรประชาชนของผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ด้วย

นอกเหนือจากนั้น ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจทานสิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคมถึงที่เหมาะเว็บไซต์ www.sso.go.th และถ้าผู้เอาประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าหลักเข้าเกณฑ์มาตรฐานได้รับเงินเยียวยาแต่เมื่อตรวจทานสิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่ามิได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้องขอทวนสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หลังจากนั้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบบริบรูณ์ ระบุเลขบัตรประชาชนให้แน่ชัด แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเบอร์โทรเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้เช่นกัน

33