2023-03-27
Breaking News

เปิดปฏิทิน “วันหยุด” พฤษภาคม 2564 มีวันไหนบ้าง? และมีวันหยุดยาวติดต่อการจำนวนหลายวันหรือเปล่า?

เข้าสู่เดือนที่ 5 ของปี 2564 แล้ว แม้จะผ่านตอนวันหยุดยาวหลายวันเทศกาลวันสงกรานต์ บางคนได้เดินทางกลับถิ่นฐาน หรือเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆแต่ว่าปีนี้นับเป็นปีที่สองที่ทุกคนยังจำเป็นต้องดำเนินชีวิตแบบนิวนอร์มอล ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาร้ายแรงอีกครั้ง

dayoff1

เหมือนกับพ.ค. 2564 แม้จะมีวันหยุดอยู่หลายวัน แต่ว่าก็ยังคงจำเป็นต้องดำรงชีพให้ถี่ถ้วนกันถัดไป โดย “วันหยุด” ในพ.ค.ของปีนี้ มีตลอดทั้งวันหยุดประจำปี และวันหยุดพิเศษที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเคาะวันหยุดประจำภาคเพิ่มอีกเข้ามาอีกด้วย “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้สรุปวันหยุดรอบเดือนพฤษภาคม 2564 ไว้ดังนี้

• วันหยุดพ.ค. 2564

สำหรับวันหยุดพ.ค. 2564 มีทั้งหมดทั้งปวง 5 วัน ได้แก่

– วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงาน (วันหยุดภาคเอกชน)

– วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันหยุดทดแทนวันแรงงาน

– วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล

– วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันหยุดเทศกาลบุญบั้งไฟ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันหยุดประจำภาค)

– วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา

ทั้งนี้ก็เลยทำให้พ.ค. 2564 มีวันหยุดยาวหลายวันทั้งหมดทั้งปวง 4 วันเป็นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ วันหยุดดังที่กล่าวถึงมาแล้ว มีตลอดทั้งวันที่ได้หยุดอีกทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชน และบางวันอาจเป็นหยุดของภาคเอกชนอย่างเดียว ซึ่งควรจะตรวจดูกับสังกัดเดิมให้ชัดเจนถูกต้องอีกครั้ง