2023-03-25
Breaking News

แห่ทำบุญทำกุศล”ข้าวแต่งแต้มดิน” จัดของคาวหวานใส่กระทงวางให้”เปรต”

ชาวบ้านบ้านไผ่ ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จ.จังหวัดปราจีนบุรี ทำบุญ “ข้าวประดับประดาดิน” จารีตประเพณี การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว มีการจัดของคาวหวานใส่กระทง นำไปวางไว้ตามต้นไม้วัดเช้ามืด

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่วัดเวฬุวนาราม(บ้านไผ่) ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จ.จังหวัดปราจีนบุรี ชาวบ้านด้วยกันทำบุญสุนทานเดือน 9 หรือ บุญข้าวประดับประดาดิน เป็นจารีตประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว ข้าวประดับประดาดินจะมี ข้าว ของคาวหวาน หมากพลูรวมทั้งบุหรี่ ซึ่งพวกเราห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือห้อยไว้ตามต้นไม้ในรอบๆวัด
สาเหตุที่นำมาซึ่งบุญข้าวประดับประดาดินมีว่า ครั้งยุคพุทธกาล มีพี่น้องของพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารไปกินอาหารของพระภิกษุ ตายไปแล้วจึงเกิดเป็นเปรต เมื่อพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารไปมอบทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งพระภิกษุแล้ว ไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลาเวลากลางคืนก็เลยพากันมาส่งเสียงก่อกวนเพื่อขอส่วนบุญ พระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารก็เลยไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแจ้งเหตุให้รู้ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารทรงรู้ ก็เลยมอบสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติพี่น้อง ก็เลยนำมาซึ่งเป็นจารีตประเพณีบุญข้าวประดับประดาดินขึ้น

phet1

โดยในพิธีการนั้น พระสมุห์ช้ากันตะสีโล เจ้าอาวาส เป็นผู้ประพรมน้ำมนต์ใส่ข้าวให้ญาติโยมก่อนจำนองไปวางไว้จากที่ต่างๆเพื่อให้ผีรวมทั้งเปรตได้มากินอาหารตามความเชื่อ โดยชาวบ้านจะนำอาหารมาให้พิธีการตั้งแต่ในวันแรม13 เย็น เดือน 9 เป็นการมอบทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ พอเพียงเช้าในวันแรม14 เย็นเดือน 9 เวลาราวๆ 04.00 น. ถึง 05.00 น. ก็จะนำห่อหรือกระทงที่จัดเตรียมไว้ไปมอบหรือห้อยในรอบๆวัด สำหรับในการวางสิ่งของเพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว บางเขตแดนบางทีอาจทำก่อนมอบทานก็มี

phet2

จากการถามชาวบ้านในพื้นที่ บ้านไผ่ ระบุว่า จารีตประเพณีบุญข้าวประดับประดาดิน เป็นจารีตประเพณีของคนภายในชุมชนรวมทั้งใกล้เคียงได้สืบต่อจารีตประเพณีทำกันมาตั้งแต่รุ่นบิดาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งจะก่อให้ทุกปี ตามความเชื่อชาวบ้านส่วนมากมีความรู้สึกดีใจที่ได้ทำบุญสุนทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อจะได้กินอาหารไม่ยากแค้น