2023-03-25
Breaking News

9กลุ่มอาชีพ รับเงิน”เยียวยาประกันสังคม”ล่าสุด มีผู้ใดบ้างเช็คตรงนี้

สำรวจ มาตรการเยียวยาโควิด สำหรับ 9 กลุ่มอาชีพ ในระบบประกันสังคมรับเงินเยียวยาปัจจุบัน ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเคร่งครัด มีผู้ใดกันแน่บ้าง เช็คถึงที่เหมาะนี่

ภายหลังคณะรัฐมนตรี(ครม.) ลงความเห็นตอนวันที่ 13 ก.ค. 64 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงความเห็นออก “มาตรการเยียวยาโควิด” ปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือ “ผู้เอาประกันตน ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40
และก็ผู้ประกอบการ-กิจการค้า-ร้านค้า ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากกฎเกณฑ์ศบค.ฯ ฉบับที่ 27 ที่มี ประกาศเคอร์ฟิว มาตรการล็อกดาวน์ ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเคร่งครัด

ประกอบด้วย

1. กรุงเทพมหานคร

2. นครปฐม

3. นนทบุรี

4. จังหวัดปทุมธานี

5. สมุทรปราการ

6. จังหวัดสมุทรสาคร

7. นราธิวาส

8. ปัตตานี

9. ยะลา

10. สงขลา

แต่ว่าทั้งนี้ การรักษาโควิดรอบใหม่นี้ จะเยียวยาเฉพาะกรุ๊ปแรงงาน(ลูกจ้าง) ผู้ประกอบการที่รับผลกระทบ ในกิจการค้า 9 หมวด ของสำนักงานประกันสังคม ดังต่อไปนี้

1. ค่ายพักแรมและบริการด้านอาหาร

• รีสอร์ท, โรงแรม, เกสต์ฮ้าส์, ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมบ้านนอก, การบริการด้านอาหารในร้านอาหาร/ห้องอาหาร, การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด, การบริการด้าน,การจัดเลี้ยง, การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

2. การขนส่งและสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์

• การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดกรุงเทพ กับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด, การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง

• จักรยานยนต์รับจ้าง, การขนส่งผลิตภัณฑ์แช่เย็นหรือแช่แข็งทางถน, การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนนหนทาง

3. แนวทางการขายส่งและแนวทางการขายปลีก การซ่อมยานยนต์

• ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, แนวทางการขายปลีกผลิตภัณฑ์ทั่วไป

4. กิจกรรมการบริหารและบริการช่วยเหลือ

• ธุรกิจจัดนำเที่ยว, กิจกรรมของไกด์นำเที่ยว, กิจกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย, การบริการทำความสะอาด, การจัดการสัมมนาและจัดการแสดงผลิตภัณฑ์ (event)

5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมด้านวิชาการ
กิจกรรมของบริษัทประชาสัมพันธ์, กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน, การสำรวจบัญชี, การให้คำปรึกษาด้านภาษี,

6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

• กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์, กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์, กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์

7. การก่อสร้าง

• การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย, การก่อสร้างถนนหนทาง, สะพานและอุโมงค์, การตำหนิดตั้งระบบน้ำประปาและระบายน้ำ

8. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

• กิจกรรมสปา, กิจกรรมการแต่งผม, กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า, กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวพัน

9. ศิลป์ ความรื่นเริงใจและการละเล่น

• การปฏิบัติงานของสถานที่ออกกำลังกาย, กิจกรรมด้านสมสกีฬา, กิจกรรมด้านสวนสนุกและมปาร์ค,กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความรื่นเริงใจและการการละเล่น