2023-03-28
Breaking News

9 นาฬิกา 9 ก.ย. ‘ไทยร่วมใจ’ เปิดสมัครสมาชิกฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้สูงอายุ 18 ปีขึ้นไป

9 โมง 9 ก.ย. ‘ไทยร่วมใจ’ เปิดสมัครสมาชิกฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้สูงวัย 18 ปีขึ้นไป

ตอนวันที่ 7 ก.ย. ไทยร่วมใจ กรุงเทพมหานคร ไม่เป็นอันตราย จัดแจงเปิดให้ราษฎรที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน สมัครสมาชิกรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ดังนี้ เป็นวัคซีนเหลืออยู่จากผู้ที่ไม่มาแสดงตัว จำนวน 100,000 โดส เริ่มสมัครสมาชิกวันที่ 9 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น. แล้วก็จะปิดรับเมื่อมีผู้จองสิทธิครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดแบ่งมา โดยจะฉีดยาวันที่ 14-15 ก.ย. 2564

สำหรับผู้มีสิทธิรับวัคซีน

– ราษฎรทั่วๆไป แก่ 18 ปีขึ้นไป
– เชื้อชาติไทย
– มีที่อยู่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร

ช่องทางสมัครสมาชิก

– เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com เวลา 09.00-22.00 น.
– แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เวลา 09.00-22.00 น.
– ร้านค้าสบายซื้อที่ร่วมโครงการ เวลา 08.30-18.00 น.

9-1